Structuur

De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezichthouden' en 'besturen'. Scholen mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

College van bestuur

De heer J. (John) Wind, voorzitter van het College van Bestuur geeft, sinds 1 april 2017, leiding aan de onderwijsorganisatie van tien christelijke basisscholen in Dalfsen, Ommen en omstreken.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier personen, te weten:

Bert Hallink (voorzitter)
Jeroen Oord (lid)
Jojanneke ten Brinke (lid)
Annelies Duiveman (lid)

De Raad van Toezicht van Stichting Floreant stelt zich voor….


De school van uw kind(eren) is onderdeel van een stichting, de stichting Floreant. Bestuurder van deze stichting is voorzitter College van Bestuur, John Wind. Hij is eindverantwoordelijk voor alle zaken binnen de stichting en is werkgever van alle medewerkers hierin. Binnen de stichting Floreant vinden we het belangrijk dat er een scheiding is tussen het bestuur van de voorzitter en het toezicht houden door de Raad van Toezicht.

We stellen ons graag even aan u voor:

Annelies Duiveman, lid sinds 1-10-2017;
Ik ben moeder van Aimée en Bram. Aimée en Bram gaan met veel plezier naar De Spiegel in Dalfsen. Ik ben gevraagd om lid te worden van de Raad van Toezicht vanwege mijn juridische achtergrond. Ik ben familierechtadvocaat en ben partner bij Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators in Zwolle.

Bert Hallink, voorzitter sinds 1-1-2017;
Ik woon in Lemele tegenover de school (Ichthus). Twee van mijn kinderen zitten op deze school en de derde volgt over enkele jaren. Ik heb gewerkt bij de gemeente Olst, Staatsbosbeheer, Plegt-Vos (bouw - vastgoed), Ter Steege (bouw, vastgoed, handel en industrie) en heb ervaring opgedaan als medewerker, manager, directeur en directeur/bestuurder. Ik vind het heel leuk om mijn bestuurlijke ervaring in te zetten voor Floreant.

Jojanneke ten Brinke, lid sinds 1-8-2017;
Mijn naam is Jojanneke ten Brinke, 40 jaar en woonachtig in Ommen. Onze kinderen gaan naar het Koloriet in Ommen. In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut en eigenaar van Balans Fysiotherapie & Fitness. Voordat de kinderen kwamen, heb ik veel bestuurlijk werk gedaan voor de fysiotherapie, zowel regionaal als nationaal. Bestuurlijke ervaring heb ik dus wel en het leek me mooi om deze nu in te zetten voor de raad van toezicht van Floreant. Met de fusie is er een prachtige stichting ontstaan, die het niveau van onderwijs in de gemeenten Dalfsen en Ommen naar een hoger niveau kan brengen en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Jeroen Oord, lid sinds 1-1-2021;
Ik woon in Ommen samen met Reina en onze drie kinderen, Pepijn, Faber en Yare. De oudste gaat inmiddels met veel plezier naar De Kardoen. Ik heb twee lerarenopleidingen (basisonderwijs & voortgezet onderwijs) en een leiderschapsopleiding afgerond. Die kennis gecombineerd met de ervaring in de verschillende sectoren van het (speciaal) onderwijs hoop ik goed te kunnen gebruiken als lid van de Raad van Toezicht. Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de scholen van stichting Floreant.

Verslagen

Hiernaast ziet u de documenten met betrekking tot het bestuursverslag van 2018 en het strategisch beleidsplan van 2019-2023. 

Belangstelling? Open de bijlage voor meer informatie.

pdf download

pdf download

Bestuursverslag
2020

Strategisch
beleidsplan
2019-2023

Regelingen

Hiernaast ziet u de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zoals deze op dit moment zijn vastgesteld binnen stichting Floreant.

Belangstelling? Open de bijlage voor meer informatie.

pdf download

pdf download

Klachtenregeling

Klokkenluiders
regeling

Dowload hier Teamviewer QuickSupport van Floreant

Copyright © 2021 Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal.
Alle rechten voorbehouden. Ontwerp Jeroen Westera