Structuur

Floreant werkt met het raad-van-toezicht-model, waarbij het hele bestuurlijk proces met uitzondering van het toezicht in handen is van het College van Bestuur. De toezichthoudende functie ligt bij de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk op stichtingsniveau. Het stelt het beleid vast en treedt bovendien op als ‘bevoegd gezag’ in het kader van de wet. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Om de organisatie te ondersteunen, is er een bestuurskantoor. Het bestuurskantoor staat onder leiding van de voorzitter College van Bestuur.

 

De stichting heeft negen basisscholen. Elke school heeft een directeur.
De besturingsfilosofie van Floreant gaat uit van eenheid in verscheidenheid: de bestuurlijke en daarvan afgeleide verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. De directeuren hebben binnen de strategische kaders van de stichting de vrijheid hun eigen beleid te voeren op de scholen.

De verschillende beleidsplannen worden met instemming van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad vastgesteld.

College van bestuur

De heer John Wind is voorzitter van het College van Bestuur.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier personen, te weten:

Bert Hallink (voorzitter)
Jeroen Oord (lid)
Jojanneke ten Brinke (lid)
Susan Fennis (lid)

De Raad van Toezicht van Stichting Floreant stelt zich voor….


De school van uw kind(eren) is onderdeel van een stichting, de stichting Floreant. Bestuurder van deze stichting is voorzitter College van Bestuur, John Wind. Hij is eindverantwoordelijk voor alle zaken binnen de stichting en is werkgever van alle medewerkers hierin. Binnen de stichting Floreant vinden we het belangrijk dat er een scheiding is tussen het bestuur van de voorzitter en het toezicht houden door de Raad van Toezicht.

We stellen ons graag even aan u voor:

Bert Hallink, voorzitter sinds 1-1-2017;
Ik woon in Lemele tegenover de school (Ichthus). Twee van mijn kinderen zitten op deze school en de derde volgt over enkele jaren. Ik heb gewerkt bij de gemeente Olst, Staatsbosbeheer, Plegt-Vos (bouw - vastgoed), Ter Steege (bouw, vastgoed, handel en industrie) en heb ervaring opgedaan als medewerker, manager, directeur en directeur/bestuurder. Ik vind het heel leuk om mijn bestuurlijke ervaring in te zetten voor Floreant.

Jojanneke ten Brinke, lid sinds 1-8-2017;
Mijn naam is Jojanneke ten Brinke, 40 jaar en woonachtig in Ommen. Onze kinderen gaan naar het Koloriet in Ommen. In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut en eigenaar van Balans Fysiotherapie & Fitness. Voordat de kinderen kwamen, heb ik veel bestuurlijk werk gedaan voor de fysiotherapie, zowel regionaal als nationaal. Bestuurlijke ervaring heb ik dus wel en het leek me mooi om deze nu in te zetten voor de raad van toezicht van Floreant. Met de fusie is er een prachtige stichting ontstaan, die het niveau van onderwijs in de gemeenten Dalfsen en Ommen naar een hoger niveau kan brengen en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Jeroen Oord, lid sinds 1-1-2021;
Ik woon in Ommen samen met Reina en onze drie kinderen, Pepijn, Faber en Yare. De oudste gaat inmiddels met veel plezier naar De Kardoen. Ik heb twee lerarenopleidingen (basisonderwijs & voortgezet onderwijs) en een leiderschapsopleiding afgerond. Die kennis gecombineerd met de ervaring in de verschillende sectoren van het (speciaal) onderwijs hoop ik goed te kunnen gebruiken als lid van de Raad van Toezicht. Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de scholen van stichting Floreant.

GMR

Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

De GMR van Floreant…

  • is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders.
  • is medeverantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Floreant.

 

Belangstelling? Open de bijlage voor meer informatie.

pdf download

Jaarverslag GMR 2022-2023


Documenten

Hiernaast kunt u documenten inzien.

Belangstelling? Open de bijlage voor meer informatie.

pdf download

pdf download

Bestuursverslag
2022

Strategisch
beleidsplan
2023-2027

Regelingen

Hiernaast ziet u de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zoals deze op dit moment zijn vastgesteld binnen stichting Floreant.

Belangstelling? Open de bijlage voor meer informatie.

pdf download

pdf download

Klachtenregeling

Klokkenluiders
regeling

Voor een vraag met betrekking tot privacy kunt u ons bereiken op het adres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teamviewer Quicksupport   teamviewer 32x32

Copyright © 2024 Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal.
Alle rechten voorbehouden. Ontwerp Jeroen Westera