Missie

Floreant wil hoogwaardig, toekomstgericht christelijk onderwijs bieden aan iedere leerling in een vertrouwde omgeving, onder het motto: "Onderwijs is de toekomst!"

Visie

Deze missie is vertaald naar 10 uitgangspunten / principes die de basis vormen voor het strategisch beleidsplan van de vereniging. Dit meerjarenplan bepaalt de koers en vormt het kader voor de plannen van de individuele scholen.


FLOREANT - CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS VECHTDAL….

  • is een flexibele, transparante en betrokken stichting;
  • heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
  • is gestoeld op christelijke normen en waarden;
  • hecht belang aan respect en waardering;
  • biedt scholen ruimte voor het handhaven van de eigen identiteit;
  • stimuleert het geven en nemen van verantwoordelijkheid en is hierop aanspreekbaar;
  • stimuleert het gebruik van ICT in de leeromgeving;
  • gaat bewust om met ieders capaciteiten, van zowel leerkracht als leerling;
  • voert een duurzaam financieel beleid, waarbij geldt: financiën volgen beleid;
  • is gericht op voortdurende verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van het personeel.


Floreant zit in een voortdurend proces van richting kiezen, plannen maken en samen op weg gaan. Onderweg moet regelmatig gekeken worden of we nog op koers zijn of dat er bijgestuurd moet worden. De keuzes die gemaakt worden, de richting en de uitwerking zijn van invloed op allen die betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind en uiteraard ook op het kind zelf. Immers, onderwijs is de toekomst!

Plusklas

Een bijzondere keuze van Floreant is de gezamenlijke Plusklas.
Zowel in Dalfsen (locatie: Brethouwerstraat 4) als in Ommen (locatie: Patrijsstraat 4) bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas.

Via deze bovenschoolse voorziening willen we tegemoet komen aan de behoeften van de meer begaafde kinderen. Dit doen we dus d.m.v een plusklas buiten de eigen groep. Het gaat hier om 2-5% van de leerlingen, (niet te verwarren met de “pientere leerling”).

Wilt u hier uitgebreidere informatie over neem dan contact op met de school van uw kind.

Dowload hier Teamviewer QuickSupport van Floreant

Copyright © 2022 Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal.
Alle rechten voorbehouden. Ontwerp Jeroen Westera